Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMKUN050, 2320 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-10-23 Stoppdatum 2011-10-23
Mängd (ton): 6,99 Kostnad totalt: 10459
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: