Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMMON055, 333 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-10-27 Stoppdatum 2011-10-27
Mängd (ton): 2,95 Kostnad totalt: 4419
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: