Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMMON003, 2341 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-10-07 Stoppdatum 2011-10-07
Mängd (ton): 13,97 Kostnad totalt: 20917
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: