Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSVB026, 1746 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-10-06 Stoppdatum 2011-10-06
Mängd (ton): 12,99 Kostnad totalt: 19444
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: