Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSVB027, 1747 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-10-06 Stoppdatum 2011-10-06
Mängd (ton): 9,05 Kostnad totalt: 13552
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: