Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSOA009, 1754 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-10-01 Stoppdatum 2011-10-01
Mängd (ton): 5,01 Kostnad totalt: 7513
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: