Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMTOF094, 2197 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-10-24 Stoppdatum 2011-10-24
Mängd (ton): 4,17 Kostnad totalt: 4741
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,6
Kalkursprung: Rugen Metod: Flyg
Kommentar: