Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMTOF066, 2169 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-10-24 Stoppdatum 2011-10-24
Mängd (ton): 3,97 Kostnad totalt: 4516
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,6
Kalkursprung: Rugen Metod: Flyg
Kommentar: