Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMTOF037, 2148 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-10-26 Stoppdatum 2011-10-26
Mängd (ton): 8,93 Kostnad totalt: 10160
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,6
Kalkursprung: Rugen Metod: Flyg
Kommentar: