Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMTOF410, 2291 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-10-24 Stoppdatum 2011-10-24
Mängd (ton): 3,08 Kostnad totalt: 3500
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,6
Kalkursprung: Rugen Metod: Flyg
Kommentar: