Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMTOF131, 2233 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-10-25 Stoppdatum 2011-10-25
Mängd (ton): 3,87 Kostnad totalt: 4403
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,6
Kalkursprung: Rugen Metod: Flyg
Kommentar: