Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMTOF101, 2204 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-10-30 Stoppdatum 2011-10-30
Mängd (ton): 12,10 Kostnad totalt: 13773
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,6
Kalkursprung: Rugen Metod: Flyg
Kommentar: