Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMTOF276, 2290 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-10-26 Stoppdatum 2011-10-26
Mängd (ton): 2,98 Kostnad totalt: 3387
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,6
Kalkursprung: Rugen Metod: Flyg
Kommentar: