Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMTOF157, 2286 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-10-30 Stoppdatum 2011-10-30
Mängd (ton): 14,19 Kostnad totalt: 16143
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,6
Kalkursprung: Rugen Metod: Flyg
Kommentar: