Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Vrångån, V42_2 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-11-09 Stoppdatum 2011-11-09
Mängd (ton): 14,19 Kostnad totalt: 17011
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 45,8
Kalkursprung: Rugen Metod: Flyg
Kommentar: