Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Kalven, K269 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-11-12 Stoppdatum 2011-11-12
Mängd (ton): 5,49 Kostnad totalt: 6589
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 45,8
Kalkursprung: Rugen Metod: Flyg
Kommentar: