Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Örantjärnen, K31 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-11-14 Stoppdatum 2011-11-14
Mängd (ton): 2,93 Kostnad totalt: 3510
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 45,8
Kalkursprung: Rugen Metod: Flyg
Kommentar: