Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Finnsjön, K27 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-08-15 Stoppdatum 2011-08-15
Mängd (ton): 18,00 Kostnad totalt: 13427
Kalkmedel: Slurry CaO halt: 53,0
Kalkursprung: Kullsberg Metod: Båt
Kommentar: