Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Mogölen, 641654148576 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-10-21 Stoppdatum 2012-10-21
Mängd (ton): 1,56 Kostnad totalt: 3689
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: