Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Ruggen, 649729148798 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-10-19 Stoppdatum 2012-10-19
Mängd (ton): 6,96 Kostnad totalt: 16479
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: