Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Skäggölen, 649938148684 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-10-19 Stoppdatum 2012-10-19
Mängd (ton): 0,98 Kostnad totalt: 2337
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: