Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Dalsjön, 650163146297 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-10-19 Stoppdatum 2012-10-19
Mängd (ton): 1,01 Kostnad totalt: 2403
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,8
Kalkursprung: Köping Metod: Flyg
Kommentar: