Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Övre Herrgölen, 650937152192 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-10-17 Stoppdatum 2012-10-17
Mängd (ton): 1,97 Kostnad totalt: 4673
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: