Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Mösjön, 651791150536 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-10-18 Stoppdatum 2012-10-18
Mängd (ton): 1,04 Kostnad totalt: 2460
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Köping Metod: Flyg
Kommentar: