Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Rösjön, 653438148664 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-10-18 Stoppdatum 2012-10-18
Mängd (ton): 2,94 Kostnad totalt: 6968
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,8
Kalkursprung: Köping Metod: Flyg
Kommentar: