Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Sörsjön, 653701148957 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-10-18 Stoppdatum 2012-10-18
Mängd (ton): 3,96 Kostnad totalt: 9371
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,8
Kalkursprung: Köping Metod: Flyg
Kommentar: