Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: INNER-BJÄNNSJÖN , 708824-166421 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-09-24 Stoppdatum 2012-09-24
Mängd (ton): 3,24 Kostnad totalt: 3719
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,1 mm CaO halt: 54,0
Kalkursprung: Sala Metod: Flyg
Kommentar: