Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: INNER-BJÄNNSJÖN , 708824-166421 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-10-14 Stoppdatum 2011-10-14
Mängd (ton): 3,09 Kostnad totalt: 3813
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,1 mm CaO halt: 51,5
Kalkursprung: Köping Metod: Flyg
Kommentar: