Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: LÅNG-VISKASJÖN , 710331-164152 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-10-15 Stoppdatum 2012-10-15
Mängd (ton): 5,00 Kostnad totalt: 4745
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,1 mm CaO halt: 54,0
Kalkursprung: Orsa Metod: Båt
Kommentar: