Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: LILL-ARMSJÖN , 709758-167299 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-10-16 Stoppdatum 2012-10-16
Mängd (ton): 10,00 Kostnad totalt: 9490
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,1 mm CaO halt: 54,0
Kalkursprung: Orsa Metod: Båt
Kommentar: