Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: LILL-BJURVATTNET , 708873-165460 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-10-15 Stoppdatum 2011-10-15
Mängd (ton): 1,54 Kostnad totalt: 1906
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,1 mm CaO halt: 51,5
Kalkursprung: Köping Metod: Flyg
Kommentar: