Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: FINNTRÄSKET , 723190-174601 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-10-18 Stoppdatum 2012-10-18
Mängd (ton): 58,91 Kostnad totalt: 71462
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,1 mm CaO halt: 54,0
Kalkursprung: Orsa Metod: Båt
Kommentar: