Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: LÅNGTRÄSKET , 716407-170600 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-10-05 Stoppdatum 2011-10-05
Mängd (ton): 14,99 Kostnad totalt: 15626
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,1 mm CaO halt: 51,5
Kalkursprung: Köping Metod: Båt
Kommentar: