Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: TVÄRTRÄSKET , 717870-171521 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-10-08 Stoppdatum 2012-10-08
Mängd (ton): 1,72 Kostnad totalt: 1783
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,1 mm CaO halt: 54,0
Kalkursprung: Sala Metod: Flyg
Kommentar: