Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HAKATJÄRNEN , 714332-175038 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-10-19 Stoppdatum 2012-10-19
Mängd (ton): 0,54 Kostnad totalt: 557
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,1 mm CaO halt: 54,0
Kalkursprung: Sala Metod: Flyg
Kommentar: