Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: TRYSSJÖN , 714078-173836 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-10-01 Stoppdatum 2011-10-01
Mängd (ton): 23,17 Kostnad totalt: 27369
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,1 mm CaO halt: 51,5
Kalkursprung: Köping Metod: Flyg
Kommentar: