Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: BERGSJÖN , 706352-166736 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-10-15 Stoppdatum 2012-10-15
Mängd (ton): 22,31 Kostnad totalt: 29676
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,1 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: