Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: TOSJÖN , 706314-168243 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-10-14 Stoppdatum 2012-10-14
Mängd (ton): 5,84 Kostnad totalt: 7770
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,1 mm CaO halt: 54,0
Kalkursprung: Orsa Metod: Båt
Kommentar: