Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: TOSJÖN , 706314-168243 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-10-15 Stoppdatum 2012-10-15
Mängd (ton): 15,78 Kostnad totalt: 21000
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,1 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: