Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: VÄSTRA TALLVATTENSJÖN , 714159-152737 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-08-12 Stoppdatum 2011-08-12
Mängd (ton): 19,98 Kostnad totalt: 28771
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,1 mm CaO halt: 54,0
Kalkursprung: Köping Metod: Flyg
Kommentar: