Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Fjällån-måntorp kdos , 24KDOS714090-153090 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-01-01 Stoppdatum 2012-12-31
Mängd (ton): 346,27 Kostnad totalt: 392009
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,1 mm CaO halt: 54,0
Kalkursprung: Orsa Metod: Doserare
Kommentar: