Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Vadbäcken kdos, 24KDOS721715-174265 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-01-01 Stoppdatum 2011-12-31
Mängd (ton): 38,11 Kostnad totalt: 71437
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,1 mm CaO halt: 53,0
Kalkursprung: Kullsberg Metod: Doserare
Kommentar: