Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2403gravab179vm , 2403gravab179vm Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-10-13 Stoppdatum 2012-10-13
Mängd (ton): 3,97 Kostnad totalt: 5530
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,7
Kalkursprung: Rugen Metod: Flyg
Kommentar: