Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2403gravab179vm , 2403gravab179vm Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-10-14 Stoppdatum 2011-10-14
Mängd (ton): 3,97 Kostnad totalt: 5550
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,7
Kalkursprung: Lägerdorf Metod: Flyg
Kommentar: