Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2403arm032vm , 2403arm032vm Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-10-11 Stoppdatum 2011-10-11
Mängd (ton): 0,99 Kostnad totalt: 1387
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,7
Kalkursprung: Lägerdorf Metod: Flyg
Kommentar: