Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2403bjur023vm , 2403bjur023vm Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-10-15 Stoppdatum 2011-10-15
Mängd (ton): 4,77 Kostnad totalt: 6660
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,7
Kalkursprung: Lägerdorf Metod: Flyg
Kommentar: