Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2403karlsb108vm , 2403karlsb108vm Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-10-16 Stoppdatum 2011-10-16
Mängd (ton): 1,88 Kostnad totalt: 2636
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,7
Kalkursprung: Lägerdorf Metod: Flyg
Kommentar: