Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2403kvarnb006vm , 2403kvarnb006vm Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-10-15 Stoppdatum 2011-10-15
Mängd (ton): 0,89 Kostnad totalt: 1248
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,7
Kalkursprung: Lägerdorf Metod: Flyg
Kommentar: