Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2403kvarnb002vm , 2403kvarnb002vm Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-10-14 Stoppdatum 2012-10-14
Mängd (ton): 1,59 Kostnad totalt: 2212
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,7
Kalkursprung: Rugen Metod: Flyg
Kommentar: