Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2403gravab293vm , 2403gravab293vm Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-10-11 Stoppdatum 2012-10-11
Mängd (ton): 1,98 Kostnad totalt: 2765
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,7
Kalkursprung: Rugen Metod: Flyg
Kommentar: